STOWARZYSZENIE CENTRUM DREWNA

w Czarnej Wodzie

 

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie powstało z inicjatywy osób, które posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie architektury i konstrukcji obiektów drewnianych.

Obecnie zrzesza kilkadziesiąt osób i podmiotów: architektów, konstruktorów, firm wykonawczych, biur projektowych, a także przedstawicieli uczelni, którzy współpracują w ramach grupy ekspertów.

Naszym celem jest dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w ramach projektów edukacyjnych, szkoleniowych i wydawniczych.

Chcemy promować najwyższą jakość i dążyć do przestrzegania na polskim rynku wysokich standardów w zakresie sztuki budowlanej z zastosowaniem pięknego, ale też wymagającego materiału, jakim jest drewno i nowoczesne materiały inżynieryjne z drewna.

Zapraszamy do współpracy!


Dane kontaktowe